Århus Elite
Aarhus Elite +45 89386000

Anbefalinger for god selskabsledelse
NASDAQ OMX Copenhagen A/S har udsendt anbefalinger for god selskabsledelse, som en del af reglerne for notering på NASDAQ OMX. Anbefalingerne kan findes på fondsbørsens hjemmeside www.nasdaqomx.com.

Anbefalingerne omhandler blandt andet aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse, politik for selskabets forhold til interessenter, politik for information og kommunikation, bestyrelsens opgaver og ansvar, bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens og direktionens vederlag, risikostyring samt revision. Som børsnoteret selskab skal Aarhus Elite A/S enten følge disse anbefalinger eller forklare, hvorfor anbefalingerne helt eller delvist ikke følges.

Aarhus Elite A/S´ bestyrelse følger NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ anbefalinger bortset fra, at selskabet ikke offentliggør børsmeddelelser på engelsk, og at selskabet ikke årligt offentliggør profil af bestyrelsens sammensætning og eventuelt særlige kompetencer. Bestyrelsen har valgt ikke at følge ovenstående anbefalinger, da bestyrelsen vurderer, at en yderligere specifikation ikke vil medføre en forøget informationsværdi for selskabets interessenter.

Bestyrelsen har endvidere valgt ikke at fastsætte en aldersgrænse for deltagelse i bestyrelsesarbejdet. I stedet vurderes der i hvert enkelt tilfælde, om det pågældende bestyrelsesmedlem vil være i stand til at opfylde sine bestyrelsespligter. Derudover anbefales det, at årsrapporten indeholder en række detaljerede oplysninger om vederlagspolitik og vederlag til de enkelte medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Ud over de oplysninger, der fremgår af årsrapportens note 6, er det bestyrelsens vurdering, at en yderligere specifikation af vederlag til bestyrelse og direktion ikke vil medføre forøget informationsværdi for selskabets interessenter, hvorfor disse ikke er medtaget i årsrapporten.

Læs mere om, hvilke anbefalinger for god selskabsledelse Aarhus Elite følger >> 

 

Aktionærklubben

Log ind på aktionærportalen 

Generalforsamling 2017

Er du aktionær i Aarhus Elite A/S, kan du tilmelde dig generalforsamlingen her. 

Årsrapport 16/17

Download Aarhus Elites årsrapport 2016/2017 som pdf 

Copyright © 2005 - 2017 Aarhus Elite A/S