Århus Elite
Aarhus Elite +45 89386000

Forløb af ordinær generalforsamling

d. 23. oktober 2015

Aarhus Elite A/S har afholdt ordinær generalforsamling i dag, fredag den 23. oktober 2015, jvf. dagsorden, som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 9/2015 d. 1. oktober 2015.

Bestyrelsesformand Lars Fournais og adm. direktør Jacob Nielsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapporten med den deri indeholdte resultatdisponering blev godkendt i sin helhed i overensstemmelse med den tidligere offentliggjorte årsrapport. Direktion og bestyrelse blev meddelt decharge.

Fan Trust Aarhus fremsatte forslag til ændring af vedtægter jvf. den udsendte dagsorden. Forslaget blev ikke vedtaget.

Lars Fournais, Jesper Ørskov Nielsen, Erik Meineche Schmidt og Uffe Jakobsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Med virkning fra den 23. oktober 2015 udtræder Michael Vad og Jens Harmsen efter eget ønske af bestyrelsen i Aarhus Elite A/S. I stedet valgte generalforsamlingen Carsten Nørland, direktør for Royal Unibrew Nordic, og Simon Schiølin, international salgsdirektør i hummel International, som begge indtræder i bestyrelsen samme dato.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Fournais som bestyrelsesformand og Jesper Ørskov Nielsen som næstformand.

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisor for selskabet.

Tilbage

SENESTE NYHEDER
NYHEDSKATEGORIER
Copyright © 2005 - 2017 Aarhus Elite A/S