Århus Elite
Aarhus Elite +45 89386000

Forløb af ordinær generalforsamling

d. 27. oktober 2016

Bestyrelsesformand Lars Fournais, adm. direktør Jacob Nielsen og økonomidirektør Dan Jessen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapporten med den deri indeholdte resultatdisponering blev godkendt i sin helhed i overensstemmelse med den tidligere offentliggjorte årsrapport. Direktion og bestyrelse blev meddelt decharge.

Lars Fournais, Jesper Ørskov Nielsen, Erik Meineche Schmidt, Uffe Jakobsen, Carsten Nørland og Simon Schiølin blev alle genvalgt til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Fournais som bestyrelsesformand og Jesper Ørskov Nielsen som næstformand.

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisor for selskabet.

Tilbage

SENESTE NYHEDER
NYHEDSKATEGORIER
Copyright © 2005 - 2017 Aarhus Elite A/S