Århus Elite
Aarhus Elite +45 89386000

Forløb af ordinær generalforsamling

d. 26. oktober 2017

Aarhus Elite A/S har afholdt ordinær generalforsamling i dag, torsdag d. 26. oktober 2017, jvf. dagsorden, som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 9/2017 d. 3. oktober 2017.

Bestyrelsesformand Lars Fournais og økonomidirektør Dan Jessen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapporten med den deri indeholdte resultatdisponering blev godkendt i sin helhed i overensstemmelse med den tidligere offentliggjorte årsrapport.

Direktion og bestyrelse blev meddelt decharge.

Lars Fournais, Jesper Ørskov Nielsen, Erik Meineche Schmidt, Uffe Jakobsen, Carsten Ramsø Nørland og Simon Francis Ratjen Schiølin blev alle genvalgt til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Fournais som bestyrelsesformand og Jesper Ørskov Nielsen som næstformand.

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisor for selskabet.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af selskabets navn, således selskabets navn med virkning fra 1. januar 2018 ændres fra ”Aarhus Elite A/S” til ”AGF A/S”. Forslaget blev vedtaget, og vedtægterne tilpasses i overensstemmelse med det vedtagne forslag.

Bestyrelsen havde endvidere fremsat forslag om, at bestyrelsen meddeles bemyndigelse til at nedsætte den nominelle selskabskapital fra kr. 78.711.383 til kr. 15.742.276 ved at nedsætte den nom. stykstørrelse på selskabets aktier fra kr. 0,25 til kr. 0,05, og eller efterfølgende at sammenlægge aktierne til nom. kr. 50. Forslaget blev vedtaget og bemyndigelsen blev meddelt.

Tilbage

SENESTE NYHEDER
NYHEDSKATEGORIER
Copyright © 2005 - 2017 Aarhus Elite A/S